Er trusene fra Female Engineering behandlet med noe?

Når vi produserer trusene våre, bruker vi en antibakteriell og luktforebyggende behandling i den absorberende kilen, kalt Agion Active XL, som inneholder de antimikrobielle stoffene sølvkobberzeolitt og sølvzeolitt. Behandlingen er en av de beste som er tilgjengelig for øyeblikket. Menstrusene våre er sertifisert av OEKO-TEX®, noe som betyr at produktenes mengde med helseskadelige stoffer har blitt vurdert. 

Hvorfor bruker vi denne behandlingen? 
Vi gjør dette for å forhindre bakterievekst som fører til at trusene begynner å lukte, noe som er den største bekymringen vi har identifisert i våre kundeundersøkelser om menstruser. 

Antimikrobielle stoffer er strengt regulert i EU-lovgivningen, og stoffene som brukes, sølvkobberzeolitt og sølvzeolitt, er godkjent for bruk i tekstilprodukter.