Når kan jeg bruke badetøy med mensbeskyttelse?

Badetyøet med mensbeskyttelse er ideelt som en frittstående beskyttelse på dager med lettere til moderat menstruasjon eller som reservebeskyttelse på dager med kraftig menstruasjon.