Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. AB Lindex består av varumärkena Lindex och Female Engineering. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilka sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

AB Lindex (556452-6514, ”Lindex”, Box 233, 401 23 Göteborg) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Lindex och varumärket Female Engineering. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Lindex behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, hur länge vi sparar dina personuppgifter samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund.

1) För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).

 • Kunna göra en identifikation och ålderskontroll.

 • Hantera betalningar (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas).

 • Adresskontroll mot externa källor, t ex SPAR.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt).

 • Personnummer

 • Kundnummer.

 • Betalningshistorik.

 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress.

Laglig grund:

Execution of purchase agreement.

Lagringsperiod:

Till dess att köpet har genomförts och för en tid om 36 månader därefter. När det gäller kunder som handlar utan att vara inloggade behåller vi personuppgifterna i 6 månader efter senaste köp.

Cookies:

För detta ändamål kan vi använda oss av nödvändiga cookies.

2) För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto

Personuppgifter behandlas för att:

 • Ge behörighet och logga in.

 • Kunna upprätthålla identifikations- och ålderskontroll.

 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.

 • Göra det möjligt att följa köphistorik.

 • Hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

 • Köphistorik.

 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som används och dess inställning.

 • Betalningshistorik.

 • Personnummer.

 • Kundnummer.

 • Adressuppgifter från externa källor, t ex SPAR.

Laglig grund:

Registrerade kunder – berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

Lagringsperiod:

Så länge du har ett aktivt konto. Med aktivitet menas att du har gjort ett köp de senaste 36 månaderna eller loggat in någon gång de senaste 12 månaderna.

Cookies:

För detta ändamål kan vi använda oss av nödvändiga cookies.

3) För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

 • Påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar.

 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder. T ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till: alla kunder, ett visst kundsegment (t ex kvinnor/män mellan 30–40 år i Sverige) eller en enskild kund.

 • Använda personuppgifter för att kunna analysera och ta beslut om målgrupp som marknadsföringen ska visas för.

 • Samla in och överföra personuppgifter till företagets marknadsföringspartner(s) samt val av målgrupp som marknadsföringen ska visas för.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

 • Ålder.

 • Bostadsort.

 • Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler.

 • Uppgifter om genomförda köp.

 • Användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik).

 • IP-adress

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs analyser om:

 • Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).

 • Köphistorik.

 • Ålder och bostadsort.

 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Laglig grund:

För vår användning av marknadsföringscookies är vår lagliga grund samtycke.

För övrig personuppgiftsbehandling stödjer vi oss på följande lagliga grund:

För registrerad och oregistrerad kund – berättigat intresse.

Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats – berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick genom vår avregistreringslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längst ner i dokumentet). Om vår marknadsföring visas i sociala medier kan du ange dina preferenser direkt i den sociala medie-plattformen, t ex via dina inställningar eller i samband med det relevanta inlägget.

Lagringsperiod:

Så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation och du inte har valt att aktivt tacka nej och senast 12 månader efter att ditt kundförhållande med oss upphör. Med kundförhållande menas att du antingen har registrerat din e-postadress eller har gjort ett köp hos oss de senaste 24 månaderna eller har loggat in de senaste 12 månaderna.

Cookies:

För detta ändamål kan vi använda oss av marknadsföringscookies.

4) För att kunna erbjuda en personlig upplevelse i våra digitala kanaler

Personuppgifter behandlas för att:

 • Visa produktrekommendationer baserat på (i) produkter som du tidigare har visat, (ii) produkter som liknar de som du har visat och/eller (iii) vad andra liknande kunder har köpt och visat.

 • Visa inspiration, t ex förslag på inköpslistor utifrån kundens användarbeteende och intressen.

 • Spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp.

 • Spara kundens valda leveransval.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.

 • Ålder.

 • Bostadsort.

 • Köphistorik.

 • Användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik).

 • Angivna kundval för produkter och tjänster.

 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar, t ex språkinställning.

 • Platsinformation från medlemmens mobila enheter, t ex mobiltelefon eller surfplatta.

För att kunna förstå vilken typ av innehåll som ska visas genomförs analyser om:

 • Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).

 • Köphistorik.

 • Ålder och bostadsort.

 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Laglig grund:

För vår användning av personaliseringscookies är vår lagliga grund samtycke.

För övrig personuppgiftsbehandling stödjer vi oss på följande lagliga grund:

För dig som är registrerad och oregistrerad kund eller besökare på webbplats – berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna ge dig som kund ett personligt och relevant innehåll.

Lagringsperiod:

Senast 12 månader efter att ditt kundförhållande med oss upphör. Med kundförhållande menas att du har gjort ett köp hos oss de senaste 24 månaderna eller har loggat in de senaste 12 månaderna.

5) För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling.

 • Kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).

 • Kunna upprätthålla identifikations- och ålderskontroll.

 • Utse vinnare och förmedla vinster.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.

 • Födelsedatum eller ålder.

 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.

 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och event.

Lagringsperiod:

Så länge som behövs för att genomföra tävlingar/event (inklusive ev. utvärdering) och senast 3 månader efter att aktiviteten är genomförd.

6) För att kunna hantera bokning av tjänster (t ex personal shopper eller liknande)

Personuppgifter behandlas för att:

 • Hantera bokningar, ombokningar och avbokningar.

 • Kunna skicka kommunikation kring bokningen samt påminna om tjänsten.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer).

 • Uppgifter du själv väljer att lämna som möjliggör för tjänsteutövaren att förbereda tjänsten.

Laglig grund:

Fullgörande av tjänsteavtalet. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt åtagande.

Lagringsperiod:

Så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster och för en tid om 6 månader därefter.

7) För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).

 • Kunna göra identifikation.

 • Utreda klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).

 • Hantera retur-, reklamation- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

 • Din korrespondens.

 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.

 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.

 • Födelsedatum.

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

Lagringsperiod:

Korrespondens i kundtjänstärenden sparas i 36 månader.

8) För att kunna tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

Personuppgifter behandlas för att:

 • Fördela inkommande trafik mellan företagets olika servrar så att webbplatsen ska kunna laddas snabbare.

 • Lagra innehållet som finns på en webbplats i syfte att kunna visa innehållet snabbare för besökaren vid ett senare tillfälle.

 • Utreda, identifiera och förebygga säkerhetsincidenter kopplat till användningen av våra digitala tjänster.

 • Komma ihåg de val som en användare gör på webbplatsen, t ex filtrering av val på olika produktsidor såsom färg, storlek, varumärke eller andra val.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Användarbeteende, t ex uppgifter om hur du använder webbsidan, och andra digitala kanaler.

 • Onlineidentifierare, t ex IP-adress, användar-id eller annat unikt id.

Laglig grund:

Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla våra digitala tjänster.

Lagringsperiod:

Dina personuppgifter sparas under den tid som du använder den digitala tjänsten och senast för en tid om 14 månader därefter.

Cookies:

För detta ändamål kan vi använda oss av nödvändiga cookies.

9) För att kunna ge allmän kommunikation med kunder om våra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

 • Göra informationsutskick som rör de relevanta uppdateringarna.

 • Följa upp öppningsstatistik kopplat till ett eller flera utskick för att bekräfta att mottagarna tagit del av information och kunna fatta beslut om utskick i alternativa kommunikationskanaler vid låg öppningsfrekvens.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

 • Onlineidentifierare, t ex IP-adress, användar-id eller annat unikt id.

 • Öppningsstatistik.

Laglig grund:

Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att kunna ge allmän kommunikation med dig om våra produkter och tjänster.

Lagringsperiod:

Så länge som behövs för att kunna genomföra uppgiften och senast 6 månader efter att aktiviteten är genomförd.

10) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser

Personuppgifter behandlas för att:

 • Ta fram kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara.

 • Efterleva förelägganden eller liknande beslut enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.

 • Dokumentera transaktioner i enlighet med bokföringslagen.

 • Dokumentera och utreda transaktioner enligt penningtvättslagen.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

 • Namn.

 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

 • Din korrespondens.

 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.

 • Födelsedatum.

 • Betalningsinformation.

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod:

Personuppgifter sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse.

11) För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

Personuppgifter behandlas för att:

 • Göra tjänster mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler.

 • Ge dig en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller. Exempelvis genom att skicka enkäter eller liknande utvärderingar till dig som rör (i) ditt köp och/eller leveransupplevelse, (ii) våra medlemmars användning av förmåner och tjänster, (iii) kontakter med kundtjänst och (iv) tävlingar och event. I detta ingår sammanställning och analys av kunders/medlemmars feedback och användning samt beslut om förbättringsåtgärder.

 • Uppföljning av resultat och försäljningsstatistik kopplat till ett eller flera utskick i syfte att utveckla och optimera företagets direktmarknadsföring

 • Analys och utvärdering av (i) annonskampanjer, (ii) personalisering på webbplatsen, (iii) kundtjänst och (iv) användning av företagets digitala kanaler.

 • Ta fram underlag i syfte att utveckla och optimera (i) varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser, (ii) vårt sortiment, (iii) vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser, (iv) nyetableringar av butiker och lager och (v) säkerheten i företagets IT-system.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik).

 • Ålder.

 • Bostadsort.

 • Din korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.

 • Tekniska data om enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

 • Information om hur du interagerat med oss, dvs. hur tjänster använts, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås och när man lämnar tjänsten etc.

För att kunna uppfylla ändamålet utför vi generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende:

 • Hur våra webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor eller del av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).

 • Köphistorik.

 • Ålder.

 • Geografisk ort och/eller demografisk ort.

 • Feedback avseende våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

 • Data från kunders enheter och tekniska inställningar.

Laglig grund:

För vår användning av statistikcookies är vår lagliga grund samtycke.

För övrig personuppgiftsbehandling stödjer vi oss på följande lagliga grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod:

Från insamlingen och för en tid om 36 månader därefter.

Cookies:

För detta ändamål använder vi statistikcookies.

12) För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Personuppgifter behandlas för att:

 • Utföra kamerabevakning i våra butiker.

 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t ex incidentrapportering i butik.

 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna.

 • Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Köp- och användargenererade data (t ex klick- och besökshistorik).

 • Födelsedatum.

 • Videoinspelningar från kamerabevakning.

 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse om det finns sådan alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget.

Lagringsperiod:

Så länge som det behövs för att förebygga och/eller rapportera bedrägerier och andra brott. Videoinspelningar sparas enligt lokala lagar eller max 30 dagar.

Cookies:

För detta ändamål kan vi använda oss av nödvändiga cookies.

13) För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster

Läs mer under 4) För att kunna erbjuda en personlig upplevelse i våra digitala kanaler.

Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du nedan.


Källa för insamling: Offentliga adressregister eller upplysningsföretag

Typ av personuppgifter: Din folkbokföringsadress


Källa för insamling: Sociala medier

Typ av personuppgifter: Dina publicerade bilder eller kommentarer


Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Lindexkoncernen samarbetar med, t ex Facebook, när det gäller marknadsföring (print och distribution, mediebyråer osv), distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Lindex partners ska uppgifterna behandlas enligt Lindex instruktioner och för Lindex räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Lindex har samlat in informationen.

Utöver detta kan Lindex enligt lag vara tvingade att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen). Dessutom kan Lindex lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

Lindex strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om det inte är möjligt kan behandlingen av personuppgifter ske utanför EU/EES i land som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU-kommissionens beslut eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder exempelvis standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler. Länder där Lindex samarbetspartners behandlar personuppgifter utanför EU/EES är USA och Indien. Oavsett i vilket land personuppgifterna behandlas vidtar Lindex rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Du kan få en kopia på skyddsåtgärderna genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner i detta dokument.

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Detaljerad information om hur länge vi sparar dina personuppgifter hittar du under respektive ändamål.

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Om du har skapat ett konto kan du, om du vill, uppdatera din information på Mina sidor eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar i följande fall:

 • Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Lindex som väger tyngre.

 • Du invänder mot behandling av direktmarknadsföringsändamål.

 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

 • Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har avgörande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. Du kan t ex välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig.

Du kan när som helst ändra dina inställningar på Mina sidor. Du kan även ändra dina val direkt i e-post. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att justera dina val.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Klagomål

Du har rätt att framföra klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten på https://imy.se

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på:

AB Lindex, Customer Service

Box 233, 401 23 Göteborg

E-post

Telefonnummer: +46 10 452 62 00

Lindex tillhör Stockmannkoncernen som har ett dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till koncernens dataskyddsombud är Tietosuoja@stockmann.com eller Stockmann plc, Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsinki, Finland. Tel: +358 (0) 9 1211.

Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på lindex.com.

Senast uppdaterad 2022-01-20